Select Page
Pompeu Fabra i Poch, semblança biogràfica’, publicada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans reprodueix la conferència pronunciada davant del Ple de l’IEC per Joan Solà i Cortassa el dia 12 de desembre del 2005.

En aquest enllaç us podeu descarregar el text íntegre